Vårt arbeid i Kina

Misjonskirken Norge startet sitt arbeid i Shaanxi-provinsen i 1899, men måtte dra da kommunistene overtok makten. På 80-tallet åpnet landet seg mot verden igjen og i 1994 fikk vi gjenopprettet kontakten med menigheter.
Vårt arbeid i KinaEn kinesisk sidegate. Foto: Eilif Tveit

Les mer om våre prosjekter i Kina - klikk her.

Mange kinesiske menigheter var registrert som en del av Kinas Kristne Råd og hadde kontakt med de kinesiske myndighetene. Andre forble uregistrerte. Spenningen mellom disse to gruppene oppleves ikke så sterkt i Kina som i Vesten. Menighetene som Misjonskirken Norge hadde vært med på å grunnlegge, ble en del av den registrerte kirken. De hadde vokst kraftig siden 1951, men pastorutdannelsen lå nede, ingen ledertrening eksisterte, barne- og ungdomsarbeid var ikke tillatt og ledere og pastorer manglet overalt. De ønsket samarbeid.

Ledelsen i Misjonskirken Norge valgte å gå inn i et samarbeid med Shaanxi Kristne Råd midt på 90-tallet. Sammen fant vi ordninger som gjorde at vi ble trygge på at ressursene ble brukt slik vi var blitt enige om. Vi ønsket ikke permanent norsk nærvær, men fulgte opp samarbeidet med jevnlige besøk fra Hong Kong og Norge.

Kirkens ønske om støtte til bibelundervisning og lederutvikling var i tråd med vår strategi, og vi inngikk et samarbeid om støtte til bibelskole i Xian og desentraliserte lederkurs på alle nivåer i kirken i provinsen Shaanxi. Denne provinsen har 450 000 medlemmer og vokser stadig. Dermed bidrar vi til å gjøre kirken sterkere og setter den i stand til å vokse og fronte utfordringer som de møter som enkeltkristne, menigheter og kirkesamfunn både internt og overfor myndighetene. Vi opplever at vi bidrar til vekst på alle plan for kirken i Shaanxi der kirken selv hele tiden er i førersetet.

Din gave har betydning. Støtt dette prosjektet med en pengegave allerede nå. Takk for gaven som du gir!

 

 

Gi en gave til vårt arbeid i Kina

Gå til prosjektoversikten og velg hvilke prosjekter du vil støtte, eller gi en gave til arbeidet i Kina her.


Gi en gave!  Bli fast giver!

Fakta Kina

Flateinnhold: 9 596 960 km²
Innbyggertall: 1,35 milliarder
Hovedstad: Beijing
Språk: Mandarin + lokale språk (spesielt i vest)

Om landet: Dette enorme landet i øst er mer et kontinent enn et land. Folkerepublikken Kina ble opprettet formelt som det riket det er i dag i 1949. Etter en aktiv tid for misjonsorganisasjonene på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet, ble landet stengt for denne virksomheten.
Arbeid: Siden 1994 har vi igjen hatt kontakt med og besøker nå menigheter årlig i Shaanxi-provinsen. Vi støtter menigheter og bibelskole.

Shaanxi-provinsen:
Innbyggere: Rundt 37 millioner.
Provinshovedstad: Xian. Den mer enn 7000 år gamle byen har vært Kinas hovedstad under flere dynastier, da under navnet Chang’an. Byen markerer den østlige enden av Silkeveien.

SARA: State Administration of religious Affairs (Kontoret for religiøse saker) forholder seg til fem religiøse retninger: Taoisme, islam, buddhisme, katolisisme og kristendom.

Kristne: I Shaanxi finnes rundt 400 000 kristne i den registrerte Tre-Selv-Kirken. (I tillegg kommer de uregistrerte – dette er kristne grupperinger og menigheter som myndighetene stort sett vet om, men som har valgt å ikke være med i den offisielle kirken eller som ikke oppfyller myndighetenes krav for registrering ennå.)
 

Powered by Cornerstone