Alle våre prosjekter i Kongo

Misjonsforbundet støtter følgende prosjekter i Kongo:

Vårt arbeid i Kongo
Misjonsforbundets engasjement for det kongolesiske folk har vart i mer enn 60 år. Kongos Evangelsike Kirke trenger støtte for å nå videre ut med evangeliet i alle deler av landet. Kongo trenger fortsatt bistand og utviklingshjelp.
Vi trengerkr 100.000,-
Menighetsbesøk og undervisning
Misjonssekretær Eilif Tveit besøker Kongo og kirken minst en gang i året for å følge opp prosjektene og relasjonene ellers med kirken. Spesialrådgiver Viggo Koch og tidligere misjonærpar Ranvei og Tor Odd Vea foretar også faste besøk.
Vi trengerkr 100.000,-
Urfolks rettigheter og kultur
Det finnes en stor urfolksgruppe i Kongo. De ble tidligere kalt pygmeer, men navnet oppfattes som nedsettende, derfor brukes ganske enkelt «urfolk». De er de opprinnelige innbyggerne av Kongo og har lidd mye under diskriminering.
Vi trengerkr 150.000,-
Kjønnsbasert vold i kirke og samfunn
I Kongo er kvinner og barn underpriviligerte grupper. De er ikke sjelden utsatt for vold og overgrep både i hjem og samfunn og er dessuten ofte fraværende der det tas beslutninger.
Vi trengerkr 125.000,-
Menighetsutvikling
I et veiløst område langs floden nord-øst i Kongo satses det på evangelisering og menighetsplanting, blant en stor gruppe urfolk. Dette er flodmisjon i rette forstand.
Vi trengerkr 50.000,-
Trosopplæring og ledertrening
I vårt misjonsarbeid er ledertrening noe av det viktigste vi kan gjøre. Jesu misjonsbefaling var egentlig en disippelbefaling. Skal vi gjøre disipler, må de trenes og læres opp.
Vi trengerkr 25.000,-
Våre prosjekter i Kongo
.
Misjonsforbundets engasjement for det kongolesiske folk har vart i mer enn 60 år. Kongos Evangelsike Kirke trenger støtte for å nå videre ut med evangeliet i alle deler av landet. Kongo trenger fortsatt bistand og utviklingshjelp.
I Kongo er kvinner og barn underpriviligerte grupper. De er ikke sjelden utsatt for vold og overgrep både i hjem og samfunn og er dessuten ofte fraværende der det tas beslutninger.
Misjonssekretær Eilif Tveit besøker Kongo og kirken minst en gang i året for å følge opp prosjektene og relasjonene ellers med kirken. Spesialrådgiver Viggo Koch og tidligere misjonærpar Ranvei og Tor Odd Vea foretar også faste besøk.
I et veiløst område langs floden nord-øst i Kongo satses det på evangelisering og menighetsplanting, blant en stor gruppe urfolk. Dette er flodmisjon i rette forstand.
I vårt misjonsarbeid er ledertrening noe av det viktigste vi kan gjøre. Jesu misjonsbefaling var egentlig en disippelbefaling. Skal vi gjøre disipler, må de trenes og læres opp.
Det finnes en stor urfolksgruppe i Kongo. De ble tidligere kalt pygmeer, men navnet oppfattes som nedsettende, derfor brukes ganske enkelt «urfolk». De er de opprinnelige innbyggerne av Kongo og har lidd mye under diskriminering.

Gi en gave til vårt arbeid i Kongo

Gå til prosjektoversikten og velg hvilke prosjekter du vil støtte, eller gi en gave til arbeidet i Kongo her.


Gi en gave!  Bli fast giver!

Se oversikt over alle våre prosjekter, nasjonalt og internasjonalt

Se ALLE prosjekter >

Powered by Cornerstone