4884
Replanting i Bærum

Replanting i Bærum

Replanting i Bærum
I 2013 vedtok Bærum misjonskirke en replanting av menigheten. En gruppe med lokale, yngre familier utgjør nå et start-team på stedet.

Parallelt med dette har seniorgruppen i menigheten fortsatt med sine samlinger på Misjonskirken og disse to gruppene har stadige treffpunkt.

Start-teamet begynte med samlinger i hjemmene og uannonserte gudstjenester i misjonskirkens bygg på Stabekk. De har nå åpnet søndagsgudsjenestene for andre, og omtaler seg selv som en "familiekirke".

- Vi ønsker å være en åpen og inkluderende kirke. Asker og Bærum er et område med særpreg, og dette må tas i betraktning når en menighet skal etableres. Vi drømmer om at kirka skal skinne i området, være et pusterom i en hektisk hverdag, et sted det er godt å være, forteller start-teamet.Visjon: Vi skal være en levende kirke for hele familien, hvor Gud står i sentrum. Vi ønsker å ha et tilgjengelig fellesskap som står åpent for alle mennesker.

Les mer på menighetens hjemmeside (Facebook)

 

INNSAMLINGSMÅL 2016: 20 000,-

Våre prosjekter i Norge
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye menneske...

Bli fast giver!

Misjonskirken Norge har mange spennende prosjekter. Vil du gi fast til ett eller flere prosjekter, er fast giverordningen et bra alternativ!

 

 

Bli fast giver!

 

Powered by Cornerstone