4803
Lederutvikling

Lederutvikling

Vekstakademiet og Veien til tjeneste
Lederutvikling
Satsingen på Vekstakademiet har sitt utspring i at vi vil utruste ledere.

Vi ønsker at Vekstakademiet skal være en møteplass for høyt motiverte ledere som jobber med å utruste hverandre til vekst for Guds rike. Vekstakademiet skal være et unikt læringsmiljø for menighetsplantere og kreative menighetsarbeidere. Læringsmiljøet skjer gjennom fokusert teoretisk og praktisk undervisning. Vekstakademiet er en stor nasjonal samling og det utvikles nå et konsept som tilbyr regionale samlinger.

Les om Vekstakademiet 2013 både her og der.

Ved å støtte prosjektet lederutvikling støtter du arbeidet med å skape møteplasser og redskap som bygger godt lederskap.

Våre prosjekter i Norge
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye menneske...

Bli fast giver!

Misjonskirken Norge har mange spennende prosjekter. Vil du gi fast til ett eller flere prosjekter, er fast giverordningen et bra alternativ!

 

 

Bli fast giver!

 

Powered by Cornerstone