Misjon internasjonalt

- det vi er og det vi gjør!
Misjonsiveren har preget vårt fellesskap helt fra starten av og har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Vi ønsker å følge Jesu befaling om å gjøre disipler.
Misjon internasjonaltInternasjonalt arbeid i Misjonskirken Norge - Fra en av skolene i Barraquilla, Colombia. Foto: Misjonsbladet

Se alle våre giverprosjekter internasjonalt.

Misjon er en del av kirkens natur. Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er. Misjonskirken Norge og våre menigheter har derfor en misjonal forståelse av kirken: Det at vi er utsendt av Jesus er grunnlaget for vårt fellesskap, for menighetene og for all vår virksomhet. Misjon er kirkens oppdrag og består i å spre evangeliet til alle mennesker på hele jorden.

Gi en gave til vårt internasjonale engasjement.

Gavekonto: 3000 15 10300 til Misjonskirken Norge.

Merk gaven med "Internasjonale arbeid".

Gavene gir rette til skattefradrag.

 

Misjon internasjonalt Jon-Arne HoppestadFoto Misjonsbladet

 Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt.

 Leder internasjonal avdeling
 Jon-Arne Hoppestad,
 telefon 23 32 57 50
 e-post: kontaktinformasjon her.

 

 

 

 

Støtt vårt internasjonale arbeid!

Gå til prosjektoversikten og velg hvilke prosjekt(er) du vil støtte, eller gi en gave til det internasjonale arbeidet (prosjekt 4990) her.

Usikker? Se hvordan - KLIKK INFOVIDEO

Gi en gave!  Bli fast giver!

Fakta internasjonalt

Oppstart: Visste du at vi har arbeidet med misjon internasjonalt siden 1899? Kina og Øst-Afrika var de første områdene det ble sendt misjonærer til. 

4 kontinent: Vi er engasjert i så og si hele verden: Kina, Kongo, Sentral-Asia, Colombia, Romania og Polen.

Utsendinger: I dag har vi utsendte misjonsarbeidere i Colombia.

Hovedstrategi: Å fullføre misjonsoppdraget som er gitt oss og alle andre kristne - av Jesus selv – slik det står uttrykt i Bibelen.
Vi vil sende misjonsarbeidere, støtte lokale medarbeidere i samarbeidende menigheter og kirker, hjelpe og oppmuntre der fattigdom og urett rår, og bidra til en sunn utvikling av kirker og lokalsamfunn. Misjonskirken Norge vil fortsatt ha et sterkt fokus på misjon internasjonalt.
 

Powered by Cornerstone