9600
Vekst 2020
Felles satsing i Norge

Vekst 2020

Menighetsplanting - Touchpoint - Løft blikket
Vekst 2020
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye mennesker med evangeliet og etablere nye kristne fellesskap i hele Norge.

For å nå drømmen om flere sunne, misjonale menigheter har vårt felleskap gått sammen om satsingen Vekst 2020. Denne livskraftige visjonen har som motivasjon å hjelpe oss til å heve blikket utover våre egne liv, menigheter og vårt kirkesamfunn.

Ved å støtte Vekst 2020, investerer du i det som bygges på lang sikt, men som får gode resultater hvert år! Vi opplever å være i reell vekst, og du kan bidra med dine bønner og gaver – og være en viktig ressurs i felleskapet.

Les mer om Vekst 2020 fokusområdene:

 

Oversikt over våre prosjekter i Norge - Nasjonal avdeling - KLIKK HER.

 

Kontaktinformasjon Nasjonal avdeling.

 

Våre prosjekter i Norge
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye menneske...

Bli fast giver!

Misjonskirken Norge har mange spennende prosjekter. Vil du gi fast til ett eller flere prosjekter, er fast giverordningen et bra alternativ!

 

 

Bli fast giver!

 

Powered by Cornerstone